Prijzenstelsel

“dagprijzen” en/of “weekprijzen”

De huurprijzen voor het gereedschap van I-Rental zijn gebaseerd op “dagprijzen” en/of “weekprijzen” Wij rekenen u enkel huur aan van maandag tot en met vrijdag. Al onze tarieven zijn in euro en exclusief BTW.

Wanneer u voor korte periodes huurt (minder dan een week), wordt de dagprijs bepaald door de weekprijs te delen door 2.5 (eventueel afgerond en met als uitzondering de artikelen met een weekprijs kleiner of gelijk aan € 5,00 – voor deze artikelen is de dagprijs gelijk aan de weekprijs). Voor huurperiodes korter dan een week wordt de huur berekend door de dagprijs te vermenigvuldigen met het aantal huurdagen. In dit geval zal de huurprijs echter nooit hoger zijn dan de weekprijs van het betreffende artikel.

Enkele voorbeelden :

Artikelnummer Artikelomschrijving Huurprijs   1 dag Huurprijs 1 week
90488

90285

Haakse slijper 125mm (4,5”) 230V

Kernboormachine met magneetvoet 230 V

€   9,20

€ 56,00

€   23,00

€ 140,00

Voorbeeld 1: 2 weekdagen huren van de in tabel vermelde artikelen:

(€ 9,20 * 2) + (€ 56,00 * 2)  =  € 130,40

Voorbeeld 2: 3 weekdagen huren van de in tabel vermelde artikelen:

(€ 9,20 * 3) + (€ 56,00 * 3)  =  € 195,60

ECHTER : Voor huurperiodes korter dan een week kan de te betalen huur nooit meer bedragen dan de weekprijs, dus bedraagt de huurprijs geen € 195,60 €, maar wel :

€ 23,00 + € 140,00 = € 163,00

Wanneer u langer dan 1 week huurt wordt de weekprijs gedeeld door 5 (weekdagen) en vervolgens  wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal huurdagen

Voorbeeld 3: 7 weekdagen huren van de in tabel vermelde artikelen :

(€ 23,00 / 5 * 7) + (€ 140,00 / 5 *7)  =   € 228,20

 

Comments are closed.